Chính sách đổi trả hàng

 

Quy trình mua lại hàng hóa và trả lại tiền cho NPP

1. Khi người tham gia bán hàng đa cấp có yêu cầu hoặc khi hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp chấm dứt, công ty có trách nhiệm trả/đổi và mua lại hàng hóa đã bán cho người tham gia bán hàng đa cấp đó, bao gồm cả hàng hóa được bán theo chương trình khuyến mại.

2. Điều kiện trả/đổi và mua lại hàng hóa từ người tham gia bán hàng đa cấp:

 a. Hàng hóa còn hạn sử dụng;

 b. Hàng hóa còn nguyên bao bì, tem, nhãn;

 c. Kèm theo hóa đơn mua số hàng hóa được yêu cầu trả lại.

 d. Yêu cầu mua lại được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày người tham gia bán hàng đa cấp nhận hàng;

3. Sau khi nhận được yêu cầu trả lại hàng, công ty tiến hành kiểm tra thấy hợp lệ, trong vòng 30 ngày, công ty sẽ làm thủ tục mua lại hàng hóa theo đúng quy định tại khoản 2 điều  47 nghị định 40/2018/NĐ-CP, hoàn trả theo mức thỏa thuận với người tham gia bán hàng đa cấp nhưng không thấp hơn 90% số tiền mà người tham gia bán hàng đa cấp đã trả để nhận số hàng đó.

4. Công ty có quyền trừ tiền hoa hồng, tiền thưởng và lợi ích kinh tế khác mà người tham gia bán hàng đa cấp đã nhận từ việc mua số hàng hóa bị trả lại đó.

5. Công ty không có trách nhiệm đổi trả hàng và mua lại đối với hàng hoá không nằm trong danh mục hàng hóa mà Công ty đã đăng ký với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hàng hóa đã quá hạn sử dụng, hàng hoá dùng để tặng trong các chương trình khuyến mại, tài liệu, băng đĩa hỗ trợ, huy hiệu, thẻ, mẫu đơn và các phụ kiện khác.

6. Công ty bảo hành các sản phẩm theo quy định tại các phiếu bảo hành đi kèm từng sản phẩm.