Ngày 16 tháng 12, Hội nghị GOP tại nhà máy Hải Dương

Lãnh đạo Vũ Hồng Nguyên cháy hết mình trên sân khấu