Danh mục

Tin tức mới nhất

QUY TRÌNH ĐÀO TẠO CƠ BẢN VÀ CẤP THẺ

1. Quy trình đào tạo cơ bản:

1.1  Đăng ký:

- Thời điểm đăng ký: Trong vòng 5 ngày sau khi ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp, Nhà phân phối Tiens đăng ký tham gia chương trình đào tạo cơ bản do Công ty tổ chức hoàn toàn miễn phí. Nhà phân phối Tiens được công ty cung cấp Tài Liệu Đào Tạo miễn phí để phục vụ Chương Trình Đào Tạo Cơ Bản.

- Phương thức đào tạo: Đào tạo trực tiếp.

- Hình thức đăng ký:

+ Trực tiếp tại công ty, chi nhánh Công ty, văn phòng đại diện;

+ Gửi email đến Công ty hoặc gửi thông tin cá nhân theo mẫu qua đường bưu điện

Nhà phân phối Tiens đăng ký học trực tiếp theo lịch công ty thông báo.

  • Trình tự đào tạo: Bài giảng - Thuyết trình - Câu hỏi và trả lời.
  • Thành phần tham dự: các Nhà phân phối Tiens mới ký Hợp Đồng với Công ty, chưa tham gia hoặc chưa hoàn thành Chương Trình Đào Tạo Cơ Bản.
  • Địa điểm đào tạo: Tại trụ sở Công ty hoặc địa điểm khác nơi Công ty tổ chức các sự kiện phù hợp với quy định của pháp luật.
  • Thời gian tổ chức: tùy theo tình hình thực tế số lượng Nhà phân phối Tiens mới ký Hợp đồng.
  • Thời lượng: ít nhất 8 tiếng
  • Phí tham gia khóa học: Miễn phí.
  • Tài liệu giảng dạy: Tài Liệu Đào Tạo

​1.2 Nội dung đào tạo:  Pháp luật về bán hàng đa cấp; Các chuẩn mực đạo đức trong hoạt động bán hàng đa cấp; Các nội dung cơ bản của Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp, quy tắc hoạt động và kế hoạch trả thưởng; Cơ chế đánh giá việc hoàn thành chương trình đào tạo cơ bản phù hợp với nội dung và phương thức đào tạo.

1.3 Kiểm tra:

Điều kiện và đánh giá hoàn thành Chương Trình Đào Tạo Cơ Bản: Nhà phân phối Tiens phải tham gia đầy đủ 8 giờ đào tạo. Cuối buổi đào tạo, Công Ty sẽ kiểm tra Nhà phân phối  Tiens về các nội dung đào tạo cơ bản và đánh giá đạt hoặc không đạt. Trong trường hợp không đạt lần thứ nhất Nhà phân phối Tiens được tham gia kiểm tra lần hai. Nếu kiểm tra lần hai không đạt, Nhà phân phối Tiens sẽ phải tham gia khóa đào tạo tiếp theo.       

Quy trình cấp xác nhận về việc hoàn thành nội dung và thời lượng chương trình đào tạo cơ bản

Sau khi kết thúc Chương Trình Đào Tạo Cơ Bản, Nhà phân phối Tiens được đánh giá đạt sẽ được Công Ty cấp xác nhận về việc hoàn thành nội dung và thời lượng chương trình đào tạo cơ bản và ký cam kết bằng văn bản theo mẫu tròng vòng 03 ngày làm việc.

Sau khi đã có xác nhận, Công ty sẽ liên hệ Nhà phân phối Tiens thông qua điện thoại hoặc email để thông báo về việc đã có xác nhận. Nhà phân phối Tiens liên hệ trực tiếp Công ty để nhận.

1.4 Cơ chế đánh giá hoàn thành Chương trình đào tạo cơ bản

  • Cơ chế điểm danh đảm bảo thời lượng đào tạo: Nhà phân Tiens tham gia đào tạo phải ký tên vào danh sách điểm danh được phát vào đầu mỗi buổi học.
  • Cơ chế kiểm tra đảm bảo hoàn thành nội dung đào tạo: Sau khi tham dự đầy đủ chương trình đào tạo cơ bản, Nhà phân phối Tiens được yêu cầu làm bài kiểm tra trắc nghiệm kiến thức được tiếp nhận từ chương trình gồm các câu câu hỏi dạng trắc nghiệm.
  • Kết quả sẽ được thông báo sau buổi đào tạo. Chỉ những Nhà phân phối Tiens có kết quả kiểm tra đạt hơn 70% yêu cầu sẽ được cấp xác nhận về việc hoàn thành nội dung và thời lượng chương trình đào tạo cơ bản.

Trong trường hợp không đạt lần thứ nhất Nhà phân phối Tiens được tham gia kiểm tra lần hai. Nếu kiểm tra lần hai không đạt, Nhà phân phối Tiens sẽ phải tham gia khóa đào tạo tiếp theo.       

1.5 Lưu trữ kết quả kiểm tra Chương trình đào tạo cơ bản:

Bản giấy kết quả kiểm tra trắc nghiệm và các tài liệu liên quan đến hoạt động đào tạo (Phiếu điểm danh…) sẽ được chuyển về kho lưu trữ dữ liệu của Công ty tại trụ sở chính ở Hải Dương.

1.6 Quy trình cấp thẻ thành viên

- Trong thời hạn năm (05) ngày kể từ ngày cấp xác nhận về việc hoàn thành nội dung và thời lượng chương trình đào tạo cơ bản, Công Ty sẽ cấp Thẻ Thành Viên cho Nhà phân phối  Tiens.

- Giao nhận thẻ: Sau khi đã có thẻ thành viên, Công ty sẽ liên hệ Nhà phân phối Tiens thông qua điện thoại hoặc email để thông báo về việc đã có thẻ cho Nhà phân phối Tiens. Nhà phân phối  Tiens nhận thẻ theo các phương thức sau:

+ Trực tiếp đến trụ sở công ty hoặc chi nhánh nhận thẻ. Khi nhận thẻ, Nhà phân phối Tiens ký vào biên bản giao nhận thẻ

+ Nếu Nhà phân phối Tiens ở xa, không tiện đến trụ sở công ty hoặc chi nhánh để nhận thẻ thì công ty sẽ gửi thẻ qua bưu điện theo địa chỉ do Nhà phân phối Tiens cung cấp, khi Nhà phân phối Tiens nhận được thẻ thì liên hệ với công ty hoặc công ty sẽ chủ động liên hệ Nhà phân phối Tiens để xác nhận.